อนุทิน 147067 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๗๑๕๖ |

"งาน MOOC"

วันนี้ไปร่วมงาน MOOC and Innovation for Future Learning
11th National e-Learning Seminar and Workshop 2016
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง ปี 2559
การเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิดสำหรับมหาชนและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ในอนาคต
ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลิงค์เอกสารสำหรับผู้ที่สนใจ

http://life.itsc.cmu.ac.th/elearningday2016/

เขียน 25 Jul 2016 @ 21:33 ()


ความเห็น (0)