อนุทิน 147066 - อาจารย์ต้น

ไวยากรณ์ กับ ระบบคำ หรือ ไวยากรณ์ผ่านระบบคำ? (Grammar vs lexis or grammar through lexis?) ตอนที่ 7

หนึ่งในบรรดาบิดาของการสอนเพื่อการสื่อสาร ที่ชื่อว่า Henry Widdowson สนับสนุนให้ใช้การใช้ระบบคำ (lexical items) เป็นจุดเริ่มต้น และต่อมาครูควรจะทำให้ระบบคำนั้นเป็นการสื่อสารด้วย เช่น เมื่อเรากำลังสำรวจตัวบท (text) กับนักเรียน เราอาจจะเจอ They’ve been married for seven years. ครูอาจถามนักเรียนว่า พวกเขาแต่งงานมาแล้วกี่ปี ? นักเรียนจะสร้างประโยคได้หรือไม่ว่า หากมีคู่ที่เพิ่งจะแต่งงานได้ไม่นานมานี้?

ตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เราเห็นว่าครูมีเครื่องมืออยู่ และใช้ทุกๆโอกาสในการดึงความสนใจของนักเรียนมาสู่ไวยากรณ์ เราเรียกสิ่งนี้ว่า grammar spot การทำ grammar spot จะช่วยดึงการตระหนักรู้ (awareness) ของนักเรียนทีละน้อย และสร้างความเข้าใจในระบบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษด้วย

แปลและเรียบเรียงจาก

Leo Selivan. Grammar vs lexis or grammar through lexis? http://www.teachingenglish.org.uk/article/grammar-vs-lexis-or-grammar-through-lexis?utmsource=facebook&utmmedium=social&utm_campaign=bc-teachingenglish

เขียน 25 Jul 2016 @ 20:21 () แก้ไข 25 Jul 2016 @ 20:22, ()


ความเห็น (0)