อนุทิน 147041 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๗๑๕๒ |

"KM วันแรก"

KM วันแรกของมหาวิทยาลัย เขาเรียกชื่อเล่นว่า KM Shopping
มีวิทยากรจากแม่โจ้มา ๒ ท่าน มองเห็นความเป็นไปได้ในการจัดการความรู้
ของหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยบ้างแล้ว มีอนาคต ;)...
หวังใจลึก ๆ ว่า โรงเรียนควรจะนำไปทำให้เด่นชัดและมีประโยชน์ที่สุด

เขียน 22 Jul 2016 @ 22:54 ()


ความเห็น (1)

เคเอ็ม...ชัดเจนตรงดูแล้วทำตามได้..ขยายผลได้..แบบนี้ใช่ไหมครับครู..