อนุทิน 147039 - อาจารย์ต้น

ไวยากรณ์ กับ ระบบคำ หรือ ไวยากรณ์ผ่านระบบคำ? (Grammar vs lexis or grammar through lexis?) ตอนที่ 3

ทำไมถึงได้ใช้คำศัพท์เทคนิค (lexis) ที่มาจากแวดวงนักภาษาศาสตร์ มาใช้แทนคำศัพท์ (vocabulary) เสียหละ? เอาให้ง่ายที่สุดคำศัพท์ มักจะหมายถึงคำศัพท์เป็นคำๆไป (โดยมากเราจะเห็นมีการจัดกลุ่มเอาไว้) แต่ระบบคำ (lexis) จะมีสังกัป (concept) ที่กว้างกว่า และประกอบด้วยคำหรือกลุ่มคำ ที่ต้องใช้ร่วมกันเสมอ หรือภาษาพจนานุกรมเขาให้ความหมายไว้ว่า “คำปรากฏร่วม” (collocation), คำที่ปรากฏอยู่คู่กัน (chunk) เช่น in my opinion (chunks), คำที่เป็นสูตรในสถานการณ์ต่างๆ เช่น ทักทาย หรือจากลา (formulaic expressions) นอกจากนี้ยังหมายถึงกระสวน (pattern)ที่ใช้ในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง โดยมากแล้วจะเกี่ยวข้องกับไวยากรณ์ เช่น ถ้าฉันเป็นเธอ....... (If I were you……), ฉันไม่ได้เจอคุณมานานแสนนานแล้ว (I haven’t seen you for ages) ฯลฯ

แปลและเรียบเรียงจาก

Leo Selivan. Grammar vs lexis or grammar through lexis? http://www.teachingenglish.org.uk/article/grammar-vs-lexis-or-grammar-through-lexis?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=bc-teachingenglish

เขียน 22 Jul 2016 @ 18:43 ()


ความเห็น (0)