อนุทิน 147021 - อาจารย์ต้น

  ติดต่อ

ในตอนสุดท้าย ผู้คนจะตัดสินคุณอยู่ดี

ดังนั้นจงอย่าใช้ชีวิตของตนเองทำให้คนอื่นๆพอใจ

แต่จงใช้ชีวิตของตนเองทำให้ตนเองพอใจเถิด!

...........

  เขียน:  

ความเห็น (0)