อนุทิน #147021

ในตอนสุดท้าย ผู้คนจะตัดสินคุณอยู่ดี

ดังนั้นจงอย่าใช้ชีวิตของตนเองทำให้คนอื่นๆพอใจ

แต่จงใช้ชีวิตของตนเองทำให้ตนเองพอใจเถิด!

...........

เขียน:

ความเห็น (0)