อนุทิน 147020 - ต้นโมกข์

สแลงว่า to keep it up จะแปลว่า ทำบางสิ่งบางอย่างให้ดี (ใช้เพื่อกระตุ้นให้คนบางคนทำงานให้ดี) เช่น

You've really improved your English in past few weeks. Keep it up!.

เธอมีการพัฒนาภาษาอังกฤษได้ดีใน 2-3 สัปดาห์แรก. จงสู้ต่อไป!

Keep up the good work and I'm sure you'll get a good mark in the exam.

จงทำงานของคุณให้ดี และฉันมั่นใจว่าเธอจะได้เกรดที่ดีในการสอบอย่างแน่นอน

เขียน 20 Jul 2016 @ 20:11 ()


ความเห็น (0)