อนุทิน #147013

  ติดต่อ

| อนุทิน ... ๗๑๔๙ |

"คติเตือนใจ ๘ ประการที่มีผลต่อนักศึกษาฮาร์วาร์ดทั้งชีวิต"

  • ขยันอ่าน : ไม่ว่าไปไหน ให้พกหนังสือไป ๑ เล่ม
  • คิดใคร่ครวญอยู่เสมอ : ถามคำถามตนเองก่อนนอน ๕ นาที
  • เลือกสรรอย่างฉลาด : สิ่งที่สำคัญกว่าหยาดเหงื่อก็คือ ฉลาดเลือก
  • ฉลาดใช้เงิน : คาบเรียนแรกของวิชาเศรษฐศาสตร์
  • ยืมแรงคนอื่น : ไม่รับประทานอาหารเพียงลำพัง
  • ออกกำลังกาย : เลือกกีฬาที่ชื่นชอบที่สุด
  • สร้างสรรค์ : สร้างสิ่งที่คนอื่นต้องการแต่ไม่อาจแสดงออก
  • สำนักในบุญคุณ : ไม่ว่าที่ไหน กับใคร เรื่องใด ขอให้รู้จักพูด "ขอบคุณ"

เหวย์ ซิ่วอิง

  เขียน:  

ความเห็น (0)