อนุทิน 147000 - มนตรี รัตนมณี

คำสอนของพ่อแม่มีคุณค่ายิ่งเสมอแม้จะไม่เสนาะโสตบ้างก็ตามเพราะเป็นคำสอนที่กลั่นออกมาจากใจที่ประเสริฐบริสุทธิ์ กลั่นมาจากความรักความปราถนาดีและกลั่นมายากความห่วงใยในสายเลือดคือ ลูก

เขียน 18 Jul 2016 @ 21:22 () แก้ไข 18 Jul 2016 @ 21:25, ()


ความเห็น (0)