อนุทิน #147000

คำสอนของพ่อแม่มีคุณค่ายิ่งเสมอแม้จะไม่เสนาะโสตบ้างก็ตามเพราะเป็นคำสอนที่กลั่นออกมาจากใจที่ประเสริฐบริสุทธิ์ กลั่นมาจากความรักความปราถนาดีและกลั่นมายากความห่วงใยในสายเลือดคือ ลูก

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)