อนุทิน 146993 - อาจารย์ต้น

  ติดต่อ

1. glove (กลัฝ) = ถุงมือ

2. mitten (มิท เทิน) = ถุงมือแบบมีสี่นิ้วอยู่รวมกันและนิ้วโป้งแยกออกนิ้วเดียว

3. baseball mitt (เบส'บอล มิท) = ถุงรับเบสบอล

4. rubber gloves (รับเบอร์ กลัฝ) = ถุงมือยาง

  เขียน:  

ความเห็น (0)