อนุทิน 146992 - เสาร์แก้ว สยามรพี

คุณลักษณะของมะพร้าว

๑.อยู่ที่สูงไม่มีใครเติมน้ำให้ก็มีน้ำได้เอง .....เปรียบคนผู้รักดี ใฝ่ดีด้วยตนเอง

๒.ตกลงมาไม่แตก เพราะมีเปลือหนาหุ้มไว้ ....เปรียบบุคคลผู้ประพฤติ คราวตกอับ ก็ไม่เสื่อมเสียเพราะมีความดีโอบอุ้มไว้

๓.ตกน้ำไม่จม.... เปรียบว่า คนดีไปที่ไหนก็รักษาตัวได้ไม่จมในห้วงเหวความเลวร้าย

๔.ฝังอยู่ในดิน ก็งอกเงยเป็นต้นมะพร้าวสูงใหญ๋ในวันข้างหน้า.... เปรียบคนดีอยู่ที่ไหนก็มีแต่ความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไป

สยามรพี ๑๘ กรกฏาคม ๒๕๕๙

เขียน 18 Jul 2016 @ 09:17 ()


ความเห็น (0)