อนุทิน 146990 - ต้นโมกข์

ทักษะการฟัง: จากบนลงล่าง และจากล่างขึ้นบน (Listening: Top down and bottom up) ตอนที่ 4

ในห้องเรียน

ในการฟังในชีวิตจริง นักเรียนของพวกเราจะต้องใช้กระบวนการทั้งสองอย่างพร้อมกัน เพียงแต่จะเน้นหนักในระหว่างจากล่างขึ้นบน หรือจากบนลงล่าง ซึ่งทั้งนี้ต้องขึ้นกับเหตุผลในการฟังเรื่องนั้นๆ อย่างไรก็ตาม กระบวนการทั้งสองนั้นสามารถฝึกแยกขาดจากกันได้ เพราะว่ากระบวนการที่เกี่ยวข้องมีความแตกต่างกัน

กิจกรรมการฟังจากบนลงล่าง (Top-down listening activities)

คุณเคยให้นักเรียนคาดเดาเนื้อหาของกิจกรรมการฟังมาก่อนหรือเปล่า? บางครั้งอาจเป็นการใช้ข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อ (topic) หรือสถานการณ์ (situation), ภาพวาด, หรือคำสำคัญ? ถ้าเป็นอย่างที่ว่า คุณกำลังฝึกเด็กๆให้ใช้หรือพัฒนากระบวนการจากบนลงล่าง (top-down processing) โดยการเน้นให้เด็กๆใช้ความรู้เกี่ยวกับหัวข้อมาทำความเข้าใจเนื้อหา นี่คือทักษะที่สำคัญอันหนึ่ง เพราะสถานการณ์การฟังในชีวิตจริง แม้แต่ผู้ฟังที่มีความเชี่ยวชาญนั้นด้วย (advanced learners) มีแนวโน้มที่จะเจอคำศัพท์ที่ไม่รู้อยู่มากมาย ด้วยการใช้ความรู้เกี่ยวกับบริบท (context) และข้อความข้างเคียง (co-text) พวกเขาจะสามารถเดาความหมายของคำที่ไม่รู้ หรือไม่ก็เข้าใจความคิดโดยรวมโดยไม่เสียสมาธิกับมัน ตัวอย่างของการใช้กิจกรรมแบบบนลงล่าง ก็มีการเรียงภาพวาดให้เป็นลำดับ หรือเรียงเหตุการณ์ให้เป็นลำดับ, ฟังบทสนทนา และเดาว่าเกิดขึ้นที่ไหน, อ่านข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อ ต่อมาจึงฟัง และให้หาว่าประเด็นที่เคยอ่านถูกนำเสนอในการฟังนั้นหรือไม่, หรือเดา (infer)ถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนในบทสนทานั้น

แปลและเรียบเรียงมาจาก

Catherine Morley. Listening: Top down and bottom up. http://www.teachingenglish.org.uk/article/listening-top-down-bottom?utmsource=facebook&utmmedium=social&utm_campaign=bc-teachingenglish

เขียน 17 Jul 2016 @ 19:11 ()


ความเห็น (0)