อนุทิน 146987 - ต้นโมกข์

1. hand (แฮ็นด) = มือ

2. thumb (ธัม) = นิ้วหัวแม่มือ

3. index finger/ first finger (อินเด็ก ฟิงเกอะ/ เฟริสท์ ฟิงเกอะ) = นิ้วชี้

4. middle finger (มิดด้ล ฟิงเกอะ)= นิ้วกลาง

5. ring finger (ริง ฟิงเกอะ) = นิ้วนาง

6. little finger (ลิตเติ้ล ฟิงเกอะ) = นิ้วก้อย

7. palm (พาม) = ฝ่ามือ

8. wrist (ริทซ) = ข้อมือ

9. knuckle (นัคเกิล) = ข้อนิ้ว

10. fingernail ( ฟิงเกอะ เนล) = เล็บนิ้ว

11. cuticle (คิวทิเคิล) = หนังกำพร้า

เขียน 17 Jul 2016 @ 19:03 ()


ความเห็น (0)