อนุทิน 146986 - ภูฟ้า

  ติดต่อ

จิตเดิมแท้

ปล่อยวางความคิดปรุงแต่ง

หยุดการแสวงหา

ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่น

อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา

  เขียน:  

ความเห็น (0)