อนุทิน 146981 - บุษยมาศ

"อนุทินที่ ๑๒๙๘"

ทฤษฎี คือ หลักการ...แต่ทั้งปวงเกี่ยงกับผลสัมฤทธิ์ คือ การได้นำไปปฏิบัติจริง...ได้หรือไม่ได้ จะมีปัจจัยที่เป็นตัวแปรให้งานบรรลุผลหรือไม่อีกด้วย...

เขียน 17 Jul 2016 @ 10:40 ()


ความเห็น (0)