อนุทิน #146981

"อนุทินที่ ๑๒๙๘"

ทฤษฎี คือ หลักการ...แต่ทั้งปวงเกี่ยงกับผลสัมฤทธิ์ คือ การได้นำไปปฏิบัติจริง...ได้หรือไม่ได้ จะมีปัจจัยที่เป็นตัวแปรให้งานบรรลุผลหรือไม่อีกด้วย...

เขียน:

ความเห็น (0)