อนุทิน 146977 - ต้นโมกข์

ทักษะการฟัง: จากบนลงล่าง และจากล่างขึ้นบน (Listening: Top down and bottom up) ตอนที่ 3

ในทางตรงกันข้าม เมื่อกำลังฟังทิศทางไปที่บ้านของเพื่อน ความเข้าใจ (comprehension) จะเกิดขึ้นโดยการแบ่ง (dividing) และถอดรหัส (decoding)เสียงไปทีละเล็กละน้อย ความสามารถในการแยกการพูด (the stream of speech) ไปสู่คำทีละคำเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในขั้นตอนนี้ เช่น หากเราต้องแยกกันระหว่างชื่อของถนน หรือการขึ้นรถบัส

ในความเป็นจริงแล้ว การฟังที่ราบรื่นตลอดจะต้องใช้กระบวนการทั้งสองกระบวนการ (บนลงล่าง และล่างขึ้นบน)ไปพร้อมๆกัน ลองคิดถึงการพูดกับเพื่อนสักคนหนึ่ง (ในภาษาแม่ของเรา) ในบาร์ที่มีแต่เสียงอึกทึกครึกโครม มีแนวโน้มว่าคุณจะ “เดา” เนื้อหาของการพูดโดยส่วนใหญ่นั้นได้ โดยอาศัยความรู้จากหัวข้อ (topic) และสิ่งที่เพื่อนพูดมา ด้วยวิธีการนี้ คุณจะใช้กระบวนการจากบนลงล่าง (top-down) เพื่อที่จะคาดเดาเกี่ยวกับเสียงที่ไม่คุ้นเคย ซึ่งแน่นอนว่าย่อมเป็นอุปสรรคในการใช้กระบวนการล่างขึ้นบน (bottom-up) โดยนัยยะเดียวกัน ผู้ฟังที่ใช้ภาษาที่สอง มักจะใช้ความรู้เรื่องหัวข้อ (topic) และสถานการณ์ (situation) เมื่อต้องเจอคำศัพท์หรือโครงสร้างที่ไม่คุ้นเคย ดังนั้นนี่คือการใช้กระบวนการจากบนลงล่างเพื่อที่จะทดแทนความยุ่งยากในกระบวนการจากล่างขึ้นบน หากกล่าวในอีกแง่มุมหนึ่ง หากผู้เรียนไม่สามารถเข้าใจสิ่งที่คนอื่นกำลังพูดอยู่แล้วหละก็ เขาหรือหล่อนก็จะไม่สามารถหาหัวข้อในบทสนทนา ดังนั้นกระบวนการจากบนลงล่างจะเป็นข้อจำกัดอย่างยิ่ง

แปลและเรียบเรียงมาจาก

Catherine Morley. Listening: Top down and bottom up. http://www.teachingenglish.org.uk/article/listening-top-down-bottom?utmsource=facebook&utmmedium=social&utm_campaign=bc-teachingenglish

เขียน 16 Jul 2016 @ 18:46 ()


ความเห็น (0)