อนุทิน 146970 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๗๑๓๙ |

"กฎหมายชื่อปริญญา"

บันทึก ... ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง "หลักเกณฑ์การกําหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๙"

เป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการจัดทำหลักสูตรอุดมศึกษาใหม่

เขียน 16 Jul 2016 @ 00:43 ()


ความเห็น (0)