อนุทิน #146970

| อนุทิน ... ๗๑๓๙ |

"กฎหมายชื่อปริญญา"

บันทึก ... ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง "หลักเกณฑ์การกําหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๙"

เป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการจัดทำหลักสูตรอุดมศึกษาใหม่

เขียน:

ความเห็น (0)