อนุทิน 146969 - Natthawut Sudsang

เรื่อง ตำนานหมู่บ้านหนองขี้เห็น

ระวัติความเป็นมาบ้านหนองขี้เห็น หมู่ 6 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น บ้านหนองขี้เห็นเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งที่ก่อตั้งมา ต่อมาราว พ.ศ.2475 มีพ่อผาย สุดอาราม ซึ่งมีภรรยาสองคนคือ แม่สี สุดอาราม และแม่เหง่า สุดอาราม ซึ่งเป็นราษฎรบ้านหนองคูณ ต.บ้านแคนเหนือ อ.บ้านไผ่(ในสมัยนั้น) ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากบ้านหนองขี้เห็นไปทางทิศเหนือ ประมาณ 5 กิโลเมตร ซึ่งในสมัยนั้นมีการขยายครอบครัวและประชากรเพิ่มมากขึ้น ทำให้ที่ทำไร่ ทำนาไม่เพียงพอ แขึ้นมาเพื่ออาศัยเป็นที่พักในฤดูทำนา เมื่อหมดฤดูทำนาก็กลับไปพักที่บ้านหนองคูณ กลายเป็นหมู่บ้านเล็กๆและเรียกชื่อหมู่บ้านว่า บ้านน้อยสามเซียง (มาจากการที่ เซียงผา เซียงอ่ำ เซียงส่วย ซึ่งมีส่วนในการก่อตั้งหมู่บ้าน และเป็นผู้ที่ไม่ได้ บวชพระ จำนวน 3 คน) อยู่ต่อมาหลายปี บ้านสามเซียง ได้มีการขยายครัวเรือนมากขึ้น ประชากรเพิ่มมากขึ้น จึงได้จัดตั้งหมู่บ้าน พ่อผาย และพ่ออู๋ จึงได้เสนอว่าบ้านสามเซียงนั้นไม่เพราะและไม่เหมาะสม จึงได้หาชื่อใหม่โดยเห็นว่าต้นไม้ที่ขึ้นอยู่รอบๆหนองน้ำของหมู่บ้านเต็มไปด้วยต้นขี้เห็น จึงได้เปลี่ยนชื่อหมู่บ้านใหม่เป็นบ้านหนองขี้เห็น ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา บ้านหนองขี้เห็นเดิม ขึ้นการปกครองกับ ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ต่อมา ต.บ้านหัน ได้แยกการปกครองจาก ต.แคนเหนือ จึงขึ้นการปกครองกับ ต.บ้านหัน หมู่ 6 อ.บ้านไผ่ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2539 กระทรวงมหาดไทย ได้มีประกาศจัดตั้งกิ่ง อ.โนนศิลา บ้านหนองขี้เห็นขึ้นการปกครองกับ ต.บ้านหัน กิ่ง อ.โนนศิลา และเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ปี 2550 กระทรวงมหาดไทยได้มี พระราชกฤษฎีกายกฐานะเป็น อ.โนนศิลา จึงเป็นบ้านหนองขี้เห็น หมู่ 6 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น ตั้งแต่นั้นเป็นต้งมา


เขียน 15 Jul 2016 @ 20:00 ()


ความเห็น (0)