อนุทิน 146968 - ต้นโมกข์

ทักษะการฟัง: จากบนลงล่าง และจากล่างขึ้นบน (Listening: Top down and bottom up) ตอนที่ 2

คุณจะฟังด้วยกระบวนการอะไรในแต่ละกรณี? จะมีความแตกต่างหรือไม่ในกระบวนการทั้งสอง?

หากเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวันหยุด สิ่งที่คุณต้องเกี่ยวข้องด้วยอาจเป็นเพียงการทำความเข้าใจกับความคิดโดยรวม (general idea) และรู้ว่าเมื่อใดที่ควรจะโต้ตอบ ในทางตรงกันข้าม หากฟังเรื่องที่เกี่ยวกับทิศทาง (directions)ไปงานเลี้ยง การเข้าใจคำที่เกี่ยวกับทิศทางนั้นคือความสำคัญยิ่งกว่า----ถ้าคุณจะไปที่นั่นโดยไม่มีอุบัติเหตุใดๆ ก็แค่นั้น

วิธีที่คุณฟังเรื่องราวเกี่ยวกับวันหยุดน่าจะใช้การฟังแบบบนลงล่าง (top-down listening) สิ่งนี้มีนัยยะถึงการใช้ความรู้เบื้องหลัง (background knowledge) ในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของสาร ความรู้เบื้องหลังประกอบด้วยบริบท (context) ซึ่งหมายถึงสถานการณ์และหัวข้อ (situation and topic), ข้อความข้างเคียง (co-text) ซึ่งหมายถึง สิ่งใดมาก่อน และสิ่งใดมาทีหลัง บริบทของการกระซิบกับเพื่อนเป็นสถานะแบบไม่เป็นทางการ (casual environment) ซึ่งแน่นอนว่าจะลดปริมาณหัวข้อลง (the range of possible topics) เมื่อหัวข้อของวันหยุดเกิดขึ้น ความรู้ของเราเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดกับวันหยุดจะมาเกี่ยวข้องในมโนภาพ และจะช่วยเราในการจับคู่กับเสียงที่ได้ยิน และเติมเต็มรายละเอียดนั้น

แปลและเรียบเรียงมาจาก

Catherine Morley. Listening: Top down and bottom up. http://www.teachingenglish.org.uk/article/listening-top-down-bottom?utmsource=facebook&utmmedium=social&utm_campaign=bc-teachingenglish

เขียน 15 Jul 2016 @ 18:38 ()


ความเห็น (0)