อนุทิน #146962

"อนุทินที่ ๑๓๙๗"

ป.ป.ช. เตรียมเข้ามหาวิทยาลัย...กองบริหารงานบุคคล...ที่ฉันรับผิดชอบ ต้องเตรียมทำคู่มือในการทำงานให้เป็นมาตรฐานในการทำงาน...เพื่อหลักธรรมาภิบาล...เร่งให้น้อง ๆ เตรียมทำรูปเล่ม พร้อม ๆ กับคู่มือที่ฉันต้องจัดทำอีก ๔ เรื่อง...งานนี้ แทบลมจับ...แต่เพื่อมหาวิทยาลัย...ทุกคนพร้อมกับการเตรียมรับการตรวจจาก ป.ป.ช. ค่ะ...จากการทำงานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาลค่ะ...สำหรับงานบุคคล ฉันพร้อมที่จะรับผิดชอบร่วมกับผู้บริหารระดับสูงค่ะ...

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (1)

ยินดีด้วยค่ะ อิ อิ