อนุทิน 146961 - บุษยมาศ

"อนุทินที่ ๑๓๙๖"

ปิดยาว ๕ วัน...เตรียมเคลียร์งานที่ค้างให้เสร็จ...รวมทั้งเตรียมทำ Power Point ให้กับ มรภ.รำไพพรรณี เกี่ยวกับการจัดระบบงานบุคคลของ มรภ.รำไพพรรณี ในวันที่ ๙ - ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

เขียน 15 Jul 2016 @ 15:50 ()


ความเห็น (0)