อนุทิน #146961

"อนุทินที่ ๑๓๙๖"

ปิดยาว ๕ วัน...เตรียมเคลียร์งานที่ค้างให้เสร็จ...รวมทั้งเตรียมทำ Power Point ให้กับ มรภ.รำไพพรรณี เกี่ยวกับการจัดระบบงานบุคคลของ มรภ.รำไพพรรณี ในวันที่ ๙ - ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

เขียน:

ความเห็น (0)