อนุทิน 146957 - เสาร์แก้ว สยามรพี

  ติดต่อ

สุมไฟด้วยไม้ฟืน ความร้อนจากธรรมชาติรอบตัวเรา

ครัวไทยยังต้องอาศัยธรรมชาติรอบตัว แม้ไม่เลิศเลออย่างครัวฝรั่ง

ครอบครัวไทย กินอิ่ม นอนหลับ มีเสียงหัวเราะแว่วดังมา ด้วยอาศัยไฟฟืน

เพียงว่าคนไทย ไม่ใช้ไฟฟืนแผดเผากันและกัน ความสุขย่อมเกิดได้ทั่วครัวไทย

สยามรพี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙  เขียน:  

ความเห็น (0)