อนุทิน 146953 - เสาร์แก้ว สยามรพี

  ติดต่อ

ไม่ต้องรีบสุกงอม ไม่ต้องรีบหอมหวนทวนลม

ไม่ต้องรีบโหมไฟให้ลุกโชน

หากรีบปรุงให้สุก..จะไม่มีทางได้รับรสแห่งความสุข

หากรีบปรุงแต่งให้หอมหวาน..กลับจะมีแต่กลิ่นเหม็นคลุ้งกลบจักรวาฬ

ลาภยศ ชื่อเสียง ด้วยว่าค่อยๆบ่มเพาะ จึงจะเหมาะแก่การสรรเสริญ

สยามรพี ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙


  เขียน:  

ความเห็น (0)