อนุทิน 146945 - ต้นโมกข์

การอ่าน และผู้เรียนที่เป็นเด็ก (Reading and Young Learners) ตอนที่ 6

มีกิจกรรมอยู่จำนวนหนึ่งที่ทำให้ผู้เรียนสนุกสนานเพลิดเพลินได้ (Arnold 2009) แต่ก็เน้นในเรื่องการอ่านออกเขียนได้ กิจกรรมเหล่านี้ก็มี

1. การเน้นเรื่องการอ่านอย่างคล่องแคล่ว

2. การทำ dictation (การเขียนศัพท์ตามคำบอก)

3. ผู้เรียนสร้างเรื่องราวที่เป็นเรื่องของตนเอง (หรือการ์ตูนก็ได้) และแบ่งปันให้ทุกๆคนได้อ่าน

4. การขอให้นักเรียนนำสื่อวัสดุที่ตนเองอ่านแล้วชอบ ไม่ว่าจะเป็นผลการแข่งขันฟุตบอล, สูตรอาหาร หรือเนื้อเพลง จงใช้เรื่องราวเหล่านี้ในการอภิปรายและการอ่าน

4. ทำให้เรื่องราวที่อ่านมีจุดมุ่งหมาย เช่น หากจะเรียนรู้เรื่องคลังคำที่เป็นอาหาร ก็อาจให้หาว่าอาหารแต่ละชนิดมีที่มาจากอะไร หรือ ให้แยกกันระหว่างคำนามนับได้และนับไม่ได้เป็นต้น

5.การอ่านอย่างกว้างขวาง (extensive reading) ก็คือการให้อ่านเรื่องง่ายๆ แต่อยู่อีกภาษาหนึ่ง ผู้เรียนสามารถที่จะสื่อเหล่านี้ โดยไม่ต้องมีครูให้คำแนะนำ (Krashen, 1988) สิ่งนี้จะทำให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการอ่าน และทำให้การอ่านมีความสนุกมากขึ้น

บทสรุป

การอ่านเป็นทักษะที่ทำให้สิ่งต่างๆง่ายขึ้น (rewarding process) และน่าจะทำให้ผู้เรียนและคุณครูสนุกสนาน ข้อเตือนใจสุดท้ายของพวกเราก็คือ วิธีการสอนการอ่าน ที่มีเจตนาเพื่อให้ความบันเทิงในกระบวนการเรียนรู้ และเจตนานั้นก็สะท้อนในหมู่นักเรียนนั่นเอง จงมีความสุขกับการอ่านนะ

แปลและเรียบเรียงจาก

Wendy Arnold and Fiona Malcolm Reading and Young Learners. http://www.teachingenglish.org.uk/article/reading-young-learners?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=bc-teachingenglish

เขียน 13 Jul 2016 @ 18:51 ()


ความเห็น (0)