อนุทิน 146939 - เสาร์แก้ว สยามรพี

คำพ่อสอน

โลกานุกัมปายะ...พหุชะนะหิตายะ ....พะหุชะนะสุขายะ

พ่อสร้างความสุขให้กับคนไทยทั้งปวง พ่อสร้างประโยชน์สุขให้กับคนหมู่มาก

ทฤษฎี ปฏิบัติ วิชาการ ธรรมะวิทยา ล้วนมากจากคำสอนพ่อ

สยามรพี ๑๓ กรกฏาคม ๒๕๕๙

เขียน 13 Jul 2016 @ 11:01 ()


ความเห็น (0)