อนุทิน 146914 - อาจารย์ต้น

  ติดต่อ

คนโดยส่วนใหญ่เรียนรู้จากข้อผิดพลาดของตนเองทั้งนั้น

หากพวกเขาไม่ยุ่งเสียจนปฏิเสธข้อผิดพลาดของตนเองนะ

.................

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)