อนุทิน #146914

คนโดยส่วนใหญ่เรียนรู้จากข้อผิดพลาดของตนเองทั้งนั้น

หากพวกเขาไม่ยุ่งเสียจนปฏิเสธข้อผิดพลาดของตนเองนะ

.................

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)