อนุทิน 146907 - ต้นโมกข์

การอ่าน และผู้เรียนที่เป็นเด็ก (Reading and Young Learners) ตอนที่ 3

วิธีการในการสำรวจการอ่านกับผู้เรียนที่เป็นเยาวชน

1. ยุทธวิธีการในการสอนให้รู้หนังสือเบื้องต้น

1.1 การตระหนักรู้ในเรื่องหน่วยพื้นฐานของเสียง (Phonemic awareness: grapho-phonnics)

ผู้เรียนจะต้องได้รับการศึกษาเกี่ยวกับการเชื่อมโยงระหว่างสัญลักษณ์ (ตัวหนังสือ) ในภาษาอังกฤษ กับเสียงของมัน ในการทำเช่นนี้ก็เพื่อให้พวกเขาสามารถผสาน (blend)เสียง หรือแยก (sort)เสียงสำหรับคำที่ง่ายๆได้ ทักษะทั้งสองประการนี้จะช่วยในเรื่องถอดรหัส (decoding) และการสะกดคำ (spelling) ได้

สิ่งที่สำคัญในการที่มนุษย์จะได้สร้างสัญลักษณ์ ก็เพื่อส่งผ่านข้อมูลนั้นแก่คนอื่น มนุษย์ที่สิ่งนี้ได้ในหลายๆรูปแบบ เช่น ภาษาฮีโรกราฟิก (hieroglyphics) ของชาวอียิปต์โบราณ และภาษาภาพวาด (Chinese pictographs) ของชาวจีนอีกด้วย ภาษาเหล่านี้ไม่เพียงจะแตกต่างกันเท่านั้น แต่ก็มีโครงสร้าง (directionality) ที่สลับซับซ้อนอีกด้วย เด็กๆจำเป็นต้องรู้เรื่องนี้ให้มาก เพราะภาษาพวกนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น มิใช่เกิดจากการตรัสรู้เอง

แปลและเรียบเรียงจาก

Wendy Arnold and Fiona Malcolm Reading and Young Learners. http://www.teachingenglish.org.uk/article/reading-young-learners?utmsource=facebook&utmmedium=social&utm_campaign=bc-teachingenglish

เขียน 09 Jul 2016 @ 18:45 ()


ความเห็น (0)