อนุทิน 146894 - ต้นโมกข์

การอ่าน และผู้เรียนที่เป็นเด็ก (Reading and Young Learners) ตอนที่ 2

ทำไมพวกเราจึงต้องพัฒนาทักษะการอ่าน

การเรียนรู้ภาษาที่ 1 นำไปสู่การพัฒนาภาษาที่ 2 ได้ การอ่านโดยตัวของมันเองเกิดขึ้นจากภาษาพูด (oral language) และปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่ทักษะการอ่านในภาษาที่2 ก็คือความสามารถในการทำความเข้าใจ และใช้ทั้งทักษะการพูดหรือการฟัง เพราะว่าคุณจะต้อง

1. ได้ยินคำก่อนที่จะกล่าวคำ

2. กล่าวคำก่อนที่จะอ่าน

3. อ่านคำก่อนที่จะเขียน

สิ่งนี้บอกเราว่าผู้เรียนที่เป็นเยาวชนจะต้องมีพื้นฐานในเรื่องของการได้ยิน (auditory) และการพูด (oracy) ก่อนที่พวกเขาจะเป็นคนอ่านที่มีความสามารถ และเป็นผู้เขียนภาษาใดก็ได้ในโลกนี้ การเรียนรู้ที่จะอ่าน และเขียนหมายถึงผู้เรียนที่เป็นเยาวชนสามารถที่จะเชื่อมโยงสิ่งที่พวกเขาได้ยิน หรือพูด กับสิ่งที่พวกเขาอ่าน หรือเขียนได้

แปลและเรียบเรียงจาก

Wendy Arnold and Fiona Malcolm Reading and Young Learners. http://www.teachingenglish.org.uk/article/reading-young-learners?utmsource=facebook&utmmedium=social&utm_campaign=bc-teachingenglish

เขียน 08 Jul 2016 @ 18:46 ()


ความเห็น (0)