อนุทิน 146886 - Wasawat Deemarn

  ติดต่อ

| อนุทิน ... ๗๑๒๗ |

"การโพสต์ภาพหรือคลิปเด็กผิดกฎหมาย"

การโพสต์ภาพ หรือ คลิปเด็กขึ้นสู่โลก Social Media
อาจผิดกฏหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖

มาตรา 27 ห้ามโฆษณาหรือเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็ก โดยเจตนาที่จะทำให้
เกิดความเสียหายแก่จิตใจ ชื่อเสียง หรือเกียรติคุณ หรือเพื่อแสวงหา
ประโยชน์สำหรับตัวเอง หรือผู้อื่นโดยมิชอบ

"พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖"

นอกจากผิดกฎหมายแล้วอาจจะทำให้เด็กเป็นโรคซึมเศร้า หรือส่งผลระยะยาวด้วย

  เขียน:  

ความเห็น (0)