อนุทิน 146885 - ต้นโมกข์

การอ่าน และผู้เรียนที่เป็นเด็ก (Reading and Young Learners) ตอนที่ 1

ธรรมชาติของการอ่าน

เยาวชนทั่วโลกโดยประมาณ มีถึง 123 ล้านคนที่ไม่รู้หนังสือ ในจำนวนนี้เป็นเยาวชนหญิงถึง 60.7% เด็กๆจำนวน 67.4 ล้านคนต้องออกจากโรงเรียน สิ่งนี้หมายความว่าการศึกษาขั้นพื้นฐาน (basic education) ของเด็กๆไม่เพียงพอ หรือไม่มีอยู่ สิ่งนี้หมายความว่าปัญหานี้เป็นรากของความไม่รู้หนังสือ (UNESCO)

ลองจินตนาว่าชีวิตคุณจะเป็นเช่นไร หากไม่รู้หนังสือ จากการสำรวจพบว่ามีประมาณ 80% ของประชากรโลกที่สามารถอ่านหนังสือออก (Grabe & Stoller, 2002)

การอ่านเป็นทักษะขั้นพื้นฐานสำหรับผู้เรียน แต่มิใช่เพื่อการเรียนเท่านั้น แต่เพื่อชีวิตอีกด้วย (Traves 1994) คำว่าการอ่านน่าจะหมายความถึง ความสามารถในการหาความหมายจากตัวหนังสือ และสามารถตีความข้อมูลได้อย่างถูกต้อง (Grabe & Stoller, 2002, p. 9)

แปลและเรียบเรียงจาก

Wendy Arnold and Fiona Malcolm Reading and Young Learners. http://www.teachingenglish.org.uk/article/reading-young-learners?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=bc-teachingenglish

เขียน 07 Jul 2016 @ 18:31 ()


ความเห็น (0)