อนุทิน 146864 - ต้นโมกข์

ทฤษฎีการเรียนรู้ 4 อย่างที่มีชื่อเสียง: การแนะนำผู้เริ่มต้น ตอนที่ 10

4. ประสบการณ์และปฏิสัมพันธ์ของ Dewey

John Dewey (1859-1952) เป็นนักปรัชญาชาวอเมริกัน ซึ่งมีอิทธิพลต่อจิตวิทยา และการศึกษา Dewey มองการศึกษาที่เป็นอุดมคติว่านักเรียนต้องมีประสบการณ์และมีปฏิสัมพันธ์กับหลักสูตร เขามองโรงเรียนว่าเป็นสถาบันทางสังคม ซึ่งปัจเจกบุคคลมีประสบการณ์กับสังคมที่อยู่ภายนอก

ดังนั้น เขาจึงเสนอว่า การศึกษาไม่เพียงแต่จะเป็นการเรียนรู้เนื้อหาเท่านั้น แต่ยังต้องเรียนรู้ว่าจะดำรงชีวิตได้อย่างไรด้วย

แปลและเรียบเรียงจาก

Mike Gershon. Four famous theories of leaning: a beginner’s guide.

https://newteachers.tes.co.uk/content/four-famous-theories-learning-beginners-guide

เขียน 04 Jul 2016 @ 19:26 ()


ความเห็น (0)