อนุทิน 146856 - ต้นโมกข์

ทฤษฎีการเรียนรู้ 4 อย่างที่มีชื่อเสียง: การแนะนำผู้เริ่มต้น ตอนที่ 9

นี่เป็นวิธีการ 5 วิธีที่คุณสามารถจะใช้ทฤษฎีพื้นที่รอยต่อการพัฒนา (ZPD)ในการสอน

1. ประเมินสิ่งที่เด็กๆของคุณสามารถทำได้โดยอิสระหากปราศจากผู้ช่วยเหลือ และสิ่งใดที่ต้องการผู้ช่วยเหลือบ้าง จงใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการจัดกลุ่ม และวางแผนการสอน เด็กๆที่มีความสามารถจะดูแลเพื่อนๆได้ หากคุณไม่อยู่

2. จงสร้างภาระงานที่เปิดกว้าง (open tasks) ที่สามารถประเมินได้หลายแง่หลายมุม สิ่งนี้ทำให้เด็กๆมีโอกาสในการทำภาระงานอย่างเป็นอิสระ ตัวอย่างของภาระงานที่เปิดกว้างก็คือการเขียนที่เป็นปัจเจกบุคคล (individual writing) ที่ให้มีสื่อที่หลากหลาย (stimuli materials) ให้เด็กๆที่มีความสามารถแตกต่างกันได้ใช้สื่อเหล่านั้นในการสร้างงานเขียน

3. สร้างการท้าทายหลายอย่างในบทเรียนของคุณ เช่นคุณอาจมีการขยาย (extension) และ การขยายที่มากขึ้น (super extension) ไว้ในสไลด์ของคุณ สิ่งนี้จะทำให้เด็กๆของคุณมีการตอบแบบธรรมดา กับการตอบที่ยากขึ้นในบทเรียน

4. จงติดตามเป้าหมายของเด็กๆ ซึ่งอาจอยู่ในหนังสือต่างๆ จงใช้เวลาให้มากขึ้นเมื่อคุณพิจารณาเป้าหมายเหล่านี้ สิ่งนี้จะทำให้เด็กๆของคุณตระหนักรู้ในพื้นที่รอยต่อของการพัฒนา และรู้ว่าพวกเขามีความก้าวหน้าอย่างไรบ้าง

5. จงแยกแยะเด็กๆที่คุณต้องทำงานแบบหนึ่งต่อหนึ่ง เช่น คุณมีเป้าหมายในการพัฒนาเด็กๆทุกคนอยู่แล้ว แต่ในบางครั้งเด็กๆของคนไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตรงนี้ได้ คุณก็อาจช่วยเขาให้สามารถบรรลุเป้าหมายตรงนั้นก็ได้

แปลและเรียบเรียงจาก

Mike Gershon. Four famous theories of leaning: a beginner’s guide.

https://newteachers.tes.co.uk/content/four-famous-theories-learning-beginners-guide

เขียน 03 Jul 2016 @ 18:46 () แก้ไข 03 Jul 2016 @ 18:47, ()


ความเห็น (0)