อนุทิน 146851 - อาจารย์ต้น

  ติดต่อ

prefix คือตัวที่เติมข้างหน้า แล้วความหมายของคำจะเปลี่ยนไป ในที่นี้ขอเสนอคำว่า tele ที่แปลว่า ไกล เช่น telephone จะแปลว่า เสียงที่เดินทางไกล ซึ่งหมายถึง โทรศัพท์ เป็นต้น

จาก Surpass English

  เขียน:  

ความเห็น (0)