อนุทิน 146849 - โอ๋-อโณ

โอ๋-อโณ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

รายงานนี้ทำให้เห็นผลร้ายของการเป็นโรคเบาหวานยิ่งขึ้น เขาพบว่ากลุ่มผู้ที่เป็นเบาหวานหากเคยมีอาการโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (Acute myocardial in farction) จะมีอัตราตายสูงกว่าผู้ที่ไม่มีโรคเบาหวานถึง 50% ทีเดียว ดังนั้นจึงเป็นสาเหตุที่ต้องรักษาอย่างเข้มข้นเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลให้ได้ในคนกลุ่มนี้หากว่ารอดชีวิตจากการเกิดอาการในครั้งแรก อ่านได้จาก Long-term excess mortality associated with diabetes following acute myocardial infarction: a population-based cohort study. J Epidemiol Community Health 2016. Published online June 15, 2016. doi:10.1136/jech-2016-207402.

เขียน 03 Jul 2016 @ 14:11 ()


ความเห็น (0)