อนุทิน 146835 - บุษยมาศ

"อนุทินที่ ๑๓๙๔"

ช่วงเวลาที่ผ่านมา...งานหนักมาก ไม่ว่าภาระงานในมหาวิทยาลัย...งานพัฒนาบุคลากรให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่น ที่ถูกเชิญไปเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการจัดระบบเรื่องการบริหารงานบุคคล...มากมายจนไม่มีเวลาเขียนบันทึกเลย...แต่ยังคิดถึงบ้านหลังนี้เสมอนะคะ...๔-๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เดินทางไปราชการในการจัดกรอบอัตรากำลังให้กับมรภ.ภูเก็ต..."ชีวิต คือ การเดินทาง"

เขียน 01 Jul 2016 @ 12:37 ()


ความเห็น (0)