อนุทิน 146833 - ต้นโมกข์

ทฤษฎีการเรียนรู้ 4 อย่างที่มีชื่อเสียง: การแนะนำผู้เริ่มต้น ตอนที่ 6

2. โครงร่างยกพื้นของ Bruner (Bruner’s scaffolding)

Jerome Bruner เป็นนักคิดที่สำคัญในเรื่องการศึกษาในยุคสมัยใหม่ เกิดใน New York ปี 1915 เขาได้รับการฝึกฝนเป็นนักจิตวิทยา และได้สร้างประโยชน์อันยิ่งใหญ่ในสาขา ตอนอายุ 96 เขายังสร้างงานวิจัยในมหาวิทยาลัย New York สาขากฎหมาย

เมื่อพูดถึงความคิดหลักๆของ Bruner แล้ว โครงร่างยกพื้น (scaffolding) ยังคงมีผลกระทบต่อศาสตร์ห้องเรียนเป็นอย่างยิ่ง โครงร่างยกพื้นจะช่วยหรือนำ ซึ่งทำให้เด็กๆมารู้ทักษะใหม่ๆ และสังกัปใหม่ๆได้ (concept) เมื่อพวกเด็กมีความสามารถมากขึ้น โครงร่างยกพื้นจะถูกถอนออกไปทีละเล็กทีละน้อย ก็คล้ายๆกับตึกใหม่ ที่โครงร่างยกพื้นจะถอดออกทีละน้อยเช่นเดียวกัน ผลที่ได้ก็คือเด็กๆมีความสามารถใช้ความคิดใหม่ๆ หรือใช้ทักษะเฉพาะอย่างได้อย่างคล่องแคล่ว (effective use of particular skill)

เมื่อโครงร่างยกพื้นถูกใช้ คุณครูเพียงแต่ช่วยให้เด็กๆเคลื่อนที่, เรียนรู้, พัฒนาตนเอง มีลักษณะคล้ายๆกับการแสดงให้บุคคลเห็นขอบเขตของวิชา (field) ต่อจากนั้นหลักจากได้เรียนทุกส่วนแล้ว ก็สามารถที่จะสำรวจสาขาวิชา (field) ได้ด้วยตัวเขาเอง

แปลและเรียบเรียงจาก

Mike Gershon. Four famous theories of leaning: a beginner’s guide.

https://newteachers.tes.co.uk/content/four-famous-theories-learning-beginners-guide

..........

เขียน 30 Jun 2016 @ 19:02 ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

scaffoding หมายถึง stage ได้ไหมคะ ในทศวรรษ 1970-1980 ทฤษฎีการเรียนรู้ของบรูเนอร์ถูกนำมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรที่มีชื่อเสียงมากเรียกว่า Spiral curriculum ตั้งอยู่บนฐานการคิดที่ว่า เด็ก ๆสามารถเรียนเนื้อหาใดก็ได้ที่เคยอยู่ในชั้นที่สูง ๆ ถ้าครูสามารถจัดให้เหมาะสมกับวัย (เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน) นั่นคือจะเอาพีชคณิตมาสอนประถมก็ได้ถ้าเลือกเนื้อหาให้เหมาะสมกับขั้นการพัฒนาของเด็ก และพีชคณิตก็จะมีการเรียนการสอนอีกในชั้นที่สูงขึ้น ๆ วิขาเดิมปรากฎในหลายระดับชั้น น่าสนใจนะคะ แต่จัดยาก

เขียนเมื่อ 

scaffolding