อนุทิน 146824 - ต้นโมกข์

ทฤษฎีการเรียนรู้ 4 อย่างที่มีชื่อเสียง: การแนะนำผู้เริ่มต้น ตอนที่ 5

ความต้อการความรัก, ความรัญจวน, และการเป็นเจ้าของ (Needs for love, affection, belonging)

1. บรรยากาศโดยรวมที่ส่งเสริมความหลากหลาย

2. การพักเที่ยงที่มีจำนวนมาก และชุมนุมหลังจากโรงเรียนที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมความสนใจที่มีจำนวนมาก

3. การใช้กระบวนการกลุ่ม และการเรียนรู้แบบร่วมมือ

4. ระบบแบบลูกทุ่ง (pastoral system) ที่ให้โอกาสในการดูเด็กๆ และระบบการให้ครูสอนพิเศษ (tutor)

5. จริยธรรม (ethos) ในชั้นเรียนที่ส่งเสริมคติที่ว่าทุกๆคนสามารถประสบความสำเร็จได้ และทุกๆคนมีโอกาสในการเรียนรู้

การนับถือตนเองและการยกย่องจากผู้อื่น (Esteem)

1. การชมเชยจากครู โดยเน้นไปที่สิ่งที่เด็กๆทำได้เป็นอย่างดีในการทำงาน,พฤติกรรม, และเจตคติ

2. การประเมินตนเอง และการประเมินโดยการเฝ้าดูจากผู้อื่น ที่เน้นไปที่ความเข็มแข็งและการพัฒนา (ชมเชยอย่างน้อย 3 อย่างในการประเมิน 1 ครั้ง)

3. นำเสนองานของนักเรียนในห้องเรียนและในชุมชน

4. ให้เด็กๆมีส่วนร่วม และให้คำปรึกษาในการตัดสินใจที่สำคัญ

5. การเฉลิมฉลองความสำเร็จของนักเรียนในจดหมายข่าว (newsletter), การชุมนุม (assemblies), และ สื่อท้องถิ่น (local media)

แปลและเรียบเรียงจาก

Mike Gershon. Four famous theories of leaning: a beginner’s guide.

https://newteachers.tes.co.uk/content/four-famous-theories-learning-beginners-guide

เขียน 29 Jun 2016 @ 18:49 ()


ความเห็น (0)