อนุทิน 146816 - ต้นโมกข์

ทฤษฎีการเรียนรู้ 4 อย่างที่มีชื่อเสียง: การแนะนำผู้เริ่มต้น ตอนที่ 4

ความต้องการด้านร่างกาย (Physiological needs)

1. อาหารที่อร่อย, ถูกหลักโภชนาการ, และเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ

2. กระตุ้นให้เด็กๆดื่มน้ำตลอดวัน

3. มีแหล่งน้ำให้ได้ใช้ประโยชน์

4. ให้การศึกษาแก่พ่อแม่ และเด็กๆในเรื่องความสำคัญของการนอนหลับ และนอนให้ตรงเวลา

5. ห้องน้ำต้องสะอาด และมีเพียงพอ

ความต้องการด้านความปลอดภัย (Safety needs)

1. นโยบายลดระเบียบแบบเข้มลง

2. ครูที่มักจะหายตัวในช่วงพัก

3. ความคาดหวังที่ชัดเจนต่อพฤติกรรมที่พึงปรารถนา และการลงโทษที่สมเหตุสมผล

4. นางพยาบาลประจำโรงเรียน หรือเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการปฐมพยาบาลมาแล้ว

5. กฎระเบียบที่มีเหตุผล และตรงตามหลักจริยธรรม (morality)

แปลและเรียบเรียงจาก

Mike Gershon. Four famous theories of leaning: a beginner’s guide.

https://newteachers.tes.co.uk/content/four-famous-theories-learning-beginners-guide

เขียน 28 Jun 2016 @ 19:04 ()


ความเห็น (0)