อนุทิน 146803 - ต้นโมกข์

ทฤษฎีการเรียนรู้ 4 อย่างที่มีชื่อเสียง: การแนะนำผู้เริ่มต้น ตอนที่ 3

Maslow เสนอว่า หากปัจเจกบุคคลคนใดไม่มีทางที่จะได้รับความต้องการที่สูงกว่าได้ หากความต้องการขั้นต่ำกว่ายังไม่ได้รับการสนอง และยังเสนออีกว่า ความต้องการ (needs) จะต้องไม่อยู่แบบแยกกัน กล่าวในอีกแง่หนึ่งคือมนุษย์มีประสบการณ์กับความต้องการที่มากกว่า 1 อย่างเสมอ ซึ่งความต้องการทั้งหมดจะต้องส่งผลต่อแรงจูงใจเสมอๆ

ถึงกระนั้น ประเด็นก็ยังยืนโดดเด่นโดยท้าทายกับประสบการณ์ของคนส่วนใหญ่เสมอๆ ซึ่งหมายความว่า หากความต้องการขั้นต้นยังไม่ได้รับการสนอง ก็อย่าหวังถึงความต้องการขั้นต่อไป เช่น หากคนผู้หนึ่งหิวกระหายแล้วหละก็ ก็อย่าได้หวังถึงการแต่งเพลงที่ว่าด้วยธรรมชาติของความรักเลย

เห็นได้ชัดเจนว่าการวิเคราะห์ของ Maslow เกี่ยวกับแรงจูงใจนั้นมีผลกับห้องเรียนเป็นอย่างมาก หากโรงเรียนสามารถทำให้เด็กๆของตนได้รับการตอบสนองในขั้นแรกแล้วหละก็ ขั้นที่ 5 ที่ว่าด้วยการตระหนักรู้ในตนเองก็ไม่ใช่เรื่องยากเย็นนัก

เมื่อพิจารณาในความต้องการแต่ละขั้น โรงเรียนจะต้องตอบสนองให้ได้ 5 อย่างในความต้องการทั้ง 4 ขั้น ดังนี้

แปลและเรียบเรียงจาก

Mike Gershon. Four famous theories of leaning: a beginner’s guide.

https://newteachers.tes.co.uk/content/four-famous-theories-learning-beginners-guide

เขียน 27 Jun 2016 @ 18:48 ()


ความเห็น (0)