อนุทิน #146792

ยินดี ... คนดีศรีสาธารณสุข จ.หนองคาย ปี ๒๕๕๙(ประกวดเมื่อ ๒๓ มิถุนายน)


นพ.ไพโรจน์ รัตนะเจริญธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากคาด จังหวัดบึงกาฬ


จาก ... รุ่นปี ๒๕๕๖ นะคะ ^_,^

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)