อนุทิน 146792 - ธิ

ธิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ยินดี ... คนดีศรีสาธารณสุข จ.หนองคาย ปี ๒๕๕๙(ประกวดเมื่อ ๒๓ มิถุนายน)


นพ.ไพโรจน์ รัตนะเจริญธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากคาด จังหวัดบึงกาฬ


จาก ... รุ่นปี ๒๕๕๖ นะคะ ^_,^

เขียน 26 Jun 2016 @ 22:13 () แก้ไข 26 Jun 2016 @ 22:20, ()


ความเห็น (0)