อนุทิน 146792 - ธิ

  ติดต่อ

ยินดี ... คนดีศรีสาธารณสุข จ.หนองคาย ปี ๒๕๕๙(ประกวดเมื่อ ๒๓ มิถุนายน)


นพ.ไพโรจน์ รัตนะเจริญธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากคาด จังหวัดบึงกาฬ


จาก ... รุ่นปี ๒๕๕๖ นะคะ ^_,^

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)