อนุทิน 146788 - อาจารย์ต้น

การพูดว่า สัญญาณโทรศัพท์ไม่มี ที่คุ้นๆก็มี I don't have a signal. หรือ I can't get a signal here. คำว่า bar จะแปลว่า สัญญาณเป็นขีด เช่น I have only one bar. ฉันมีสัญญาณแค่ขีดเดียว ส่วนคำว่า Text me back. หรือ Call me back. จะแปลว่า ส่งข้อความหาฉันหน่อย หรือ โทรกลับมาหาฉันด้วย

เขียน 26 Jun 2016 @ 18:58 ()


ความเห็น (0)