อนุทิน 146777 - ต้นโมกข์

ทฤษฎีการเรียนรู้ 4 อย่างที่มีชื่อเสียง: การแนะนำผู้เริ่มต้น ตอนที่ 1

ชื่อของทฤษฎี 4 อย่างที่ได้สำรวจเพื่อเป็นการแนะนำผู้เริ่มต้นนี้ (Dewey, Maslow, Bruner, และ Vygotsky) น่าเป็นที่คุ้นเคยกับครูทั้งหลายแล้ว แต่เราต้องไม่ลืมว่างานของท่านเหล่านั้นส่งผลดีต่อการศึกษาไม่น้อยกว่า 100 ปีแล้ว ดังนั้นการอธิบายของหลักการบางอย่างสั้นๆ และตัวอย่างเชิงปฏิบัติ (practical examples) ที่ถูกประยุกต์ใช้ว่าจะใช้ทฤษฎีต่างๆในโรงเรียนปัจจุบันได้อย่างไร

แปลและเรียบเรียงจาก

Mike Gershon. Four famous theories of leaning: a beginner’s guide.

https://newteachers.tes.co.uk/content/four-famous-theories-learning-beginners-guide

......................

เขียน 25 Jun 2016 @ 18:55 ()


ความเห็น (0)