อนุทิน #146751

  ติดต่อ

การศึกษานี้พบว่ากลุ่มผู้สูงอายุที่ตั้งแต่ 75 ปีขึ้นไป การมีระดับวิตะมินดีต่ำ (ต่ำกว่า 50 nmol/L) สัมพันธ์กับอัตราเสียชีวิตที่มากขึ้นในช่วง 10 ปี เป็นปัจจัยหนึ่งที่เราอาจจะช่วยเอามาปรับเปลี่ยนได้ อ่านได้จาก Association Between Hypovitaminosis D in Elderly Women and Long- and Short-Term Mortality-Results from the Osteoporotic Prospective Risk Assessment Cohort. J Am Geriatr Soc. 2016 May;64(5):990-7. doi: 10.1111/jgs.14087.

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)