อนุทิน 146747 - ยูมิ

ยูมิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

หลักสูตร ป. ตรี ม. ทักษิณ วิชา ศาสนาในประเทศไทย ทุกกลุ่ม , วิชาจริยศาสตร์ , วิชาพระพุทธศาสนา ได้ใช้เกณฑ์การประเมินนี้ตลอดมา

เกณฑ์การประเมิน

86 - 100 คะแนน ระดับ A 66 - 70.99 ระดับ C

81 - 85.99 คะแนน ระดับ B+ 61 - 65.99 ระดับ D+

76 – 80.99 คะแนน ระดับ B 56 – 60.99 ระดับ D

66 – 70.99 คะแนน ระดับ C + - 1 – 55.99 ระดับ E

..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/user/uthai1589/journals

เขียน 21 Jun 2016 @ 23:02 () แก้ไข 21 Jun 2016 @ 23:08, ()


ความเห็น (0)