อนุทิน 146734 - Arun Satitpongsataporn

อาจารย์เอนกเหล่าธรรมทัศน์
ผู้อภิวัฒน์ปัญญาด้วยสร้างสรรค์
มองเมืองไทยมองไกลด้วยใจปัน
หวังสร้างวันอันจรัสด้วยศรัทธา

ติดตาม ศ.ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ได้ที่นี่ครับ

อรุณ ๒๐/๖/๒๕๕๙

เขียน 20 Jun 2016 @ 20:52 () แก้ไข 20 Jun 2016 @ 20:53, ()


ความเห็น (0)