อนุทิน 146728 - อาจารย์ต้น

  ติดต่อ


exhausted (adj) อ่านว่า อิกซ์ เซอร์ ทิด แปลว่า เหนื่อยโคตรๆ หรือใช้เวลาทั้งทางกายและจิตไปในการทำบางสิ่งบางอย่าง เช่น
I am exhausted from my trip abroad. ฉันโคตรเหนื่อยจากการเดินทางไปต่างประเทศ I want to sleep for 12 hours tonight. ฉันต้องการที่จะหลับสัก 12 ชั่วโมงคืนนี้

  เขียน:  

ความเห็น (0)