อนุทิน #146702

  ติดต่อ

รายงานนี้ทบทวนการศึกษาต่างๆแล้วยืนยันหลักฐานชัดเจนว่าการบริโภคอาหารกลุ่มธัญพืชเต็มเมล็ดที่ไม่ผ่านการขัดสี หรือขัดสีน้อยที่สุด (whole grains) สัมพันธ์แบบเป็นสัดส่วนกับการลดอัตราเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจ หลอดเลือดสมองและอัตราตายจากมะเร็ง เป็นการยืนยันให้เห็นชัดเจนจริงๆเลย อ่านได้จาก Whole grain consumption and risk of cardiovascular disease, cancer, and all cause and cause specific mortality: systematic review and dose-response meta-analysis of prospective studies. BMJ 2016; 353 doi: http://dx.doi.org/10.1136/bmj.i2716 (Published 14 June 2016)

  เขียน:  

ความเห็น (0)