อนุทิน 146700 - โอ๋-อโณ

โอ๋-อโณ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การตรวจ high-sense troponin T เป็นการทดสอบที่มีทำในห้องแล็บโรงพยาบาลใหญ่บ้านเราอยู่แล้ว น่าสนใจถ้ามีผลยืนยันว่ามีประโยชน์แบบนี้จริงๆ รายงานนี้น่าจะเป็นชิ้นแรกๆแต่เป็นจากการเก็บข้อมูลระยะยาวตั้ง 6 ปีในคนวัยกลางคนที่ไม่มีอาการของโรคหลอดเลือดหัวใจ พบว่าระดับของโปรตีนตัวนี้ที่สูงขึ้นมากๆในช่วงเวลาหนึ่งจะสัมพันธ์กับอัตราเสี่ยงของอาการหัวใจล้มเหลวในขณะที่ระดับลดลงก็สัมพันธ์กับอัตราเสี่ยงที่ลดลงด้วย แต่ข้อสรุปนี้มาจากข้อมูลการสังเกตซึ่งต้องมีการศึกษาแบบที่เป็นการวิจัยเชิงทดลองทางคลินิก (clinical trials) ยืนยันอีกด้วย อ่านได้จาก Six-year change in high-sensitivity cardiac troponin T and risk of subsequent coronary heart disease, heart failure, and death. JAMA Cardiol 2016; COI:10.1001/jamacardio.2016.0765.

เขียน 18 Jun 2016 @ 21:17 ()


ความเห็น (0)