อนุทิน 146696 - ยูมิ

ยูมิ

ดอกบัวสวยและดอกมะลิหอมไม่ใช่คนมองและดมมัน แต่ดอกบัวสวยเพราะมันสวยด้วยตัวมันเอง ดอกมะลิหอมเพราะมันหอมด้วยตัวมันเอง

เขียน 18 Jun 2016 @ 12:31 ()


ความเห็น (0)