อนุทิน 146679 - บุษยมาศ

"อนุทินที่ ๑๓๘๗"

ส่วนใหญ่...ในการดำรงชีวิตในแต่ละวัน...ไม่รู้ว่าบุญหรืออะไร? ฉันได้เรียนรู้เรื่องทุกข์จากผู้อื่นมากกว่า...ความทุกข์จากตัวของฉันเอง...น่าแปลก!!! เพราะอะไร?...ทางธรรม บอกว่า...เป็นเพราะบุญ กุศลเก่า...ใช่หรือไม่?...ฉันไม่ทราบ...ทราบแต่ว่า...ในทุก ๆ วัน ตั้งจิตที่คิดดี พูดดี ทำดี...เท่านี้พอ...โดยดีต่อตนเอง ผู้อื่น และต่อสังคม...การปฏิบัติแบบนี้ คือ ความสุขทางใจอันดับแรกที่ตัวเราจะได้รับตอบแทน เท่านั้นจริง ๆ ส่วนเรื่องอื่นที่จะได้ตอบแทนนั้นหรือไม่...ก็ไม่ทราบเพราะไม่เคยคิด...และเป็นการพิสูจน์ได้ยาก...

เขียน 16 Jun 2016 @ 11:32 () แก้ไข 16 Jun 2016 @ 12:12, ()


ความเห็น (0)