อนุทิน #146677

"อนุทินที่ ๑๓๘๖"

ทักษะชีวิต...มีมากมายที่เราเกิดมาเพื่อการเรียนรู้และนำมาใช้ในการดำรงชีพ

เขียน:

ความเห็น (0)